Cena zielonych certyfikatów blisko najniższego poziomu w historii

Cena praw majątkowych przysługujących producentom zielonej energii (tzw. zielonych certyfikatów) spadła na Towarowej Giełdzie Energii prawie do 100 zł/MWh.

W ostatnich tygodniach obserwujemy drastyczny spadek ceny zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Podczas ostatniego, wtorkowego notowania cena certyfikatów w notowaniach sesyjnych (indeks OZEX_A) spadła do 106,51 zł/MWh ze 109,49 zł/MWh zanotowanego podczas wcześniejszej sesji […]

By |July 3rd, 2015|Categories: Fotowoltaika, Optymalizacja napięcia|Tags: |0 Comments

Branża zielonego ciepła chwali zmiany w programie “Prosument”

Konsorcjum projektu Krajowy Plan Rozwoju Domowych Instalacji do Wytwarzania Ciepła z OZE do 2030 roku obejmujące 14 firm i organizacji z uznaniem przyjmuje zmiany w programie priorytetowym Prosument, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informuje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła “PORT PC”. 

Komunikat PORT PC

W szczególności modyfikacje wskazujące na […]

By |July 2nd, 2015|Categories: Fotowoltaika|Tags: |0 Comments

Fotowoltaika na stacjach Orlen?

Koncern PKN Orlen chce się przyjrzeć możliwościom wykorzystania instalacji fotowoltaicznych na dachach swoich stacji benzynowych.

Póki co analizy wykorzystania systemów fotowoltaicznych na stacjach benzynowych Orlen mają wstępny charakter. PKN Orlen złożył zapytanie dotyczące możliwości montażu w formule „pod klucz” instalacji fotowoltaicznych na terenie swoich 23 stacji benzynowych.

Orlen informuje, że chce przeanalizować, pod kątem ewentualnych inwestycji, […]

By |July 1st, 2015|Categories: Fotowoltaika|Tags: |0 Comments

NFOŚiGW przedstawił zaktualizowaną strategię rozwoju

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyjęła aktualizację Wspólnej Strategii Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. – informuje NFOŚiGW. 

Komunikat NFOŚIGW

W wyniku aktualizacji nie zmieniono przyjętych w roku 2012 wizji, misji, celu generalnego, priorytetów i perspektyw. Zaktualizowany dokument obejmuje wnioski […]

By |June 30th, 2015|Categories: Fotowoltaika|Tags: |0 Comments

Nowe banki w programie Prosument?

W tym tygodniu Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zatwierdziła zmiany w regulaminie programu Prosument mającego na celu dofinansowanie inwestycji w domowe mikroinstalacje OZE. To otwiera drogę do uruchomienia nowych naborów wniosków, w tym dla banków, wśród których pojawiły się nowe instytucje wyrażające zainteresowanie Prosumentem.

NFOŚiGW zapowiada, że wkrótce uruchomi nowe […]

By |June 29th, 2015|Categories: Dofinansowania OZE, Fotowoltaika|Tags: |0 Comments

Ceny za energię w aukcjach dla farm wiatrowych i fotowoltaicznych

Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency – IEA) przedstawiła analizy średnich cen za energię z farm wiatrowych i fotowoltaicznych, osiąganych w aukcjach dla OZE w wybranych krajach, które wprowadziły systemy aukcyjne.

W naszym kraju system wsparcia dla OZE w postaci aukcji dla projektów o mocy ponad 40 kW zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku, a […]

By |June 26th, 2015|Categories: Fotowoltaika, Optymalizacja napięcia|Tags: |0 Comments

NFOŚiGW wprowadza zmiany w programie Kawka

Obniżenie wymogu dotyczącego liczby mieszkańców miast oraz zawężenie możliwych działań inwestycyjnych – to główne zmiany w programie Kawka, które zatwierdziła Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wykorzystania pozostało blisko 120 mln zł – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW zweryfikował program priorytetowy Kawka „Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka […]

By |June 25th, 2015|Categories: Fotowoltaika|Tags: |0 Comments

NFOŚiGW zatwierdził zmiany w Prosumencie. Dotacje do 40% dłużej

– Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Prosument.  W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, został dostosowany do oczekiwań […]

By |June 24th, 2015|Categories: Dofinansowania OZE|Tags: |0 Comments

Ruszył program wspierania zielonej energii – Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wystartowało z dużym proekologicznym projektem. Chodzi o Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii, czyli inicjatywę, na którą składają się kampanie zwiększające wiedzę o zielonej energii, wsparcie branży OZE oraz nowa platforma umożliwiająca zawieranie umów sprzedaży i zakupu gwarancji pochodzenia energii.
Gwarancje pochodzenia formalnie wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne z 2013 roku. […]

By |June 23rd, 2015|Categories: Fotowoltaika, Prawo a energia odnawialna|Tags: |0 Comments

Papież wsparł ideę spółdzielni energetycznych

W opublikowanej wczoraj encyklice „Laudato Sii” papież Franciszek wezwał do zrównoważonego rozwoju globalnej gospodarki poprzez poprawę efektywności energetycznej i wykorzystania źródeł odnawialnych – m.in. poprzez tworzenie lokalnych spółdzielni energetycznych. – Wszechstronny rozwój odnawialnych źródeł energii powinien już się zacząć – czytamy w encyklice.

W encyklice „Laudato Sii” papież zwraca uwagę, że realizacja idei spółdzielni energetycznych […]

By |June 22nd, 2015|Categories: Fotowoltaika, Optymalizacja napięcia|Tags: |0 Comments