“Do 2020 r. w Polsce nawet 100 tys. instalacji fotowoltaicznych”

W ciągu kolejnych pięciu lat w Polsce może powstać nawet 100 tys. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 800 MW. To 30-krotnie więcej niż obecnie, ale wciąż znacznie mniej niż w Niemczech, gdzie już teraz moc instalacji pozyskujących energię ze słońca wynosi 33 tys. MW. Tempo wzrostu jest jednak obiecujące – od 2013 r. do teraz moc ogniw fotowoltaicznych […]

By |May 22nd, 2015|Categories: Fotowoltaika, Optymalizacja napięcia|Tags: |0 Comments

Spadają wpływy NFOŚiGW z tytułu opłaty zastępczej

Wpływy z opłaty zastępczej z tytułu realizacji obowiązku OZE, które trafiają na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, spadły po raz kolejny. Notowane w ostatnich latach wyraźne zmniejszenie wpływów NFOŚiGW można powiązać z załamaniem się ceny zielonych certyfikatów.  

Posiadanie zielonej energii podmioty zobowiązane do jej zakupu muszą potwierdzać poprzez nabywanie od jej wytwórców tzw. świadectw […]

By |May 21st, 2015|Categories: Fotowoltaika, Optymalizacja napięcia|Tags: |0 Comments

Poseł Bramora: poparcie dla prosumentów to sprawa apolityczna [wywiad]

– Zablokowanie poprawki prosumenckiej może wstrzymać rozwój energetyki prosumenckiej na wiele lat, a tego chciałbym uniknąć, bo my nie możemy uciekać od rozwoju. Niemcy zrobili bardzo dużo, bo praktycznie od 20 lat, od kiedy funkcjonują w tym systemie, zaniżyli ceny technologii, więc my mamy wszystko podane na tacy, tylko my nie możemy tego zepsuć – […]

Rząd (nie)tnie taryfy dla prosumentów

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) ), która weszła w życie zaledwie 11 dni temu.  To próba znalezienia kompromisu w urzędniczym wydaniu. Prosumentom nie pomoże.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE zakłada, że taryfy gwarantowane dla ekologicznych mikroinstalacji pozostaną na poziomie, który został przyjęty w ustawie (dla paneli słonecznych do 3 […]

By |May 19th, 2015|Categories: Prawo a energia odnawialna, Różne|Tags: |0 Comments

MG przedstawiło założenia nowelizacji ustawy o OZE

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło założenia projektu nowelizacji obowiązującej od niedawna ustawy o odnawialnych źródłach energii. MG chce zmienić zapisy dotyczące tzw. taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów zielonej energii, które wcześniej – wbrew woli rządu – zostały przyjęte przez parlament. 

Na dzisiejszej konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki wiceminister Jerzy Pietrewicz poinformował, że zaproponowane przez MG zmiany mają […]

By |May 18th, 2015|Categories: Fotowoltaika, Prawo a energia odnawialna|Tags: |0 Comments

Nabór wniosków w konkursie “Edukacja ekologiczna”

– Można składać wnioski na przedsięwzięcia podnoszące świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw prośrodowiskowych. Dofinansowanie projektów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” – informuje Ministerstwo Środowiska. 

Konkurs NFOŚiGW ma na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie zachowań proekologicznych poprzez realizację […]

IEO o rozwoju rynku PV w Polsce

Według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej pod koniec pierwszego kwartału 2014 roku moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 6,6 MWp. W kolejnych miesiącach nastąpił jednak duży wzrost na rynku, a jedynie w pierwszych miesiącach roku 2015 zainstalowano 9MWp, co w chwili obecnej łącznie daje niemal 40 MWp zainstalowanej mocy.
Przekłada się to bezpośrednio […]

Dokąd zmierza polski rynek kolektorów słonecznych?

W ostatnich latach polski rynek kolektorów napędzały unijne dotacje i dopłaty w ramach programu kolektorowego, który był realizowany przez NFOŚiGW. Teraz, gdy dofinansowanie się skończyło, polski rynek kolektorów zwalnia. Brakuje systemowego wsparcia, które zapewniłoby stabilną, wieloletnią perspektywę rozwoju branży instalatorów i polskich producentów. Ustawa o OZE pomija kwestię wspierania produkcji zielonego ciepła i nie […]

0,5 mld zł na termomodernizację ze sprzedaży praw do emisji CO2

Niemal pół miliarda złotych, uzyskanych ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji CO2 (AAU), wspomogło programy termomodernizacyjne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich efektem jest zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji CO2 oraz poprawa stanu użytkowania budynków użyteczności publicznej i w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, takich jak szpitale, urzędy, przedszkola i szkoły – […]

By |May 8th, 2015|Categories: Dofinansowania OZE, Fotowoltaika|Tags: |0 Comments

Dlaczego rząd tnie stawki za energię z OZE?

Rząd przygotowuje przepisy, które mają obniżyć wsparcie dla małych odnawialnych źródeł energii (OZE). Zmiana to polityczny gorący kartofel. Kto się może sparzyć przed wyborami?

Od początku prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii wsparcie dla najmniejszych (przydomowych) instalacji, zwłaszcza najdroższych – paneli słonecznych – budziło najwięcej kontrowersji. Uchwalenie ustawy, zamiast ostudzić, jeszcze bardziej podgrzało emocje.

Przyjęta […]

By |May 7th, 2015|Categories: Fotowoltaika, Optymalizacja napięcia|Tags: |0 Comments