Prosument: nabór wniosków w BOŚ w ciągu kilku tygodni

NFOŚiGW finalizuje umowę z BOŚ Bankiem, która umożliwi uruchomienie nowego naboru wniosków o dofinansowanie na montaż domowych mikroinstalacji OZE w ramach programu Prosument.

W drugim naborze wniosków dla banków chcących wziąć udział w programie Prosument, który przeprowadzono we wrześniu br., zgłosił się tylko jeden bank. Podobnie jak w pierwszym naborze przeprowadzonym na przełomie 2014 i 2015 […]

By |November 25th, 2015|Categories: Fotowoltaika, Prawo a energia odnawialna|Tags: |0 Comments

Polska musi notyfikować nowy system wsparcia dla OZE

Mimo, że wcześniej Ministerstwo Gospodarki i UOKiK utrzymywały, że nowe regulacje dla OZE nie wymagają zgody Komisji Europejskiej, teraz UOKiK informuje, że MG zgłosiło wniosek o notyfikowanie ustawy o OZE. 

Ustawa o OZE weszła w życie w maju br. Autor ustawy, czyli Ministerstwo Gospodarki, zapewniał, że wpisany do niej system wsparcia w postaci aukcji, który […]

By |November 24th, 2015|Categories: Fotowoltaika, Prawo a energia odnawialna|Tags: |0 Comments

Prosument – wysokość gwarancji bankowej a ograniczenie konkurencji

OPINIA. W niniejszym tekście chciałbym poruszyć sprawę związaną z ustanowieniem w progrmie Prosument wysokości zabezpieczenia wykonania instalacji w postaci gwarancji bankowej, w szczególności na ustanowionej przez BOŚ Bank jej minimalnej wysokości.

W jednej z wypowiedzi na konferencji w siedzibie NFOŚiGW, jaka odbyła przed uruchomieniem ścieżki bankowej progrmau, ze strony osób reprezentujących NFOŚiGW oraz BOŚ Bank […]

By |November 23rd, 2015|Categories: Dofinansowania OZE, Fotowoltaika, Optymalizacja napięcia|Tags: |0 Comments

P. Naimski, PiS: będziemy budować nowe elektrownie węglowe

Budowa nowych elektrowni węglowych oraz zmiana założeń strategii dekarbonizacji w Unii Europejskiej – to główne postulaty wskazane przez posła PiS Piotra Naimskiego w jego wczorajszym sejmowym przemówieniu nt. energetyki, po expose premier Beaty Szydło.

Podczas wczorajszego expose Beata Szydło poświęciła kwestii energetyki kilka zdań. Uzasadniała potrzebę powołania osobnego resortu energetyki, któremu jako pierwsze zadanie wyznaczyła […]

Cele wskazane w expose Beaty Szydło można zrealizować dzięki OZE

W dzisiejszym expose premier Beaty Szydło, w części poświęconej energetyce, mogliśmy usłyszeć jedynie o konieczności wsparcia energetyki opartej na węglu i gazie. Jednak to dzięki energetyce odnawialnej – a nie energetyce węglowej i gazowej – można realizować najważniejsze cele, które Beata Szydło wskazała dzisiaj jako priorytety swojego rządu.  

W dzisiejszym expose Beata Szydło przedstawiła […]

By |November 19th, 2015|Categories: Fotowoltaika|Tags: |0 Comments

Koszt instalacji układu pomiarowo–rozliczeniowego w mikroinstalacji. Interpretacja MG

Kto powinien ponosić koszty montażu układu pomiarowego służącego tylko i wyłącznie do pomiaru ilości wytworzonej energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Firma zajmująca się instalacjami fotowoltaicznymi wystąpiła do Ministerstwa Gospodarki z pismem, w którym zwraca się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie – wytwórcy energii z instalacji OZE czy operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) – są koszty […]

By |November 18th, 2015|Categories: Fotowoltaika, Prawo a energia odnawialna|Tags: |0 Comments

Energia w Teksasie za darmo. Dzięki farmom wiatrowym

Działający w Teksasie operatorzy energetyczni w porze nocnej oferują swoim klientom energię za darmo. To efekt nadpodaży energii z powodu generacji znajdujących się w tym stanie farm wiatrowych. 

The New York Times podaje przykłady mieszkańców Teksasu, którzy korzystając z darmowej energii w porach nocnych, czekają z uruchomieniem swoich energochłonnych urządzeń takich jak zmywarki czy pralki […]

By |November 17th, 2015|Categories: Fotowoltaika, Prawo a energia odnawialna|Tags: |0 Comments

Ceny energii dla polskich konsumentów najniższe od lat

Druga fala globalnego spadku cen surowców energetycznych dotarła z pełną mocą do konsumentów nad Wisłą. Wskazuje na to przyspieszenie obniżki cen energii. W sierpniu ceny spadły o 0,9% a we wrześniu o 2,1%. Po wrześniowych spadkach ceny energii są najniższe od marca 2011 r. Od 2010 r. ceny energii spadały szybciej jedynie w lutym […]

Co rząd PO i PSL zrobił dla OZE?

Przez ostatnich 8 lat o kierunkach polskiej polityki energetycznej, w tym energetyki odnawialnej decydowała rządząca koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W dniu dymisji rządu PO-PSL podsumowujemy jego dorobek w zakresie OZE.

Problemy systemu zielonych certyfikatów – minus

Obowiązujący od 2005 r. system zielonych certyfikatów nie sprawdził się jako stabilny, przejrzysty i przewidywalny system wsparcia, […]

By |November 13th, 2015|Categories: Fotowoltaika|Tags: |0 Comments

Przez operacyjną rezerwę mocy mogą wzrosnąć ceny energii

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły w Urzędzie Regulacji Energetyki propozycję w zakresie tzw. operacyjnej rezerwy mocy (ORM). Jej stawka na przyszły rok miałaby wynieść 41,2 zł/MWh, a jej koszt ponieśliby odbiorcy energii.

Operacyjna rezerwa mocy ma stanowić rekompensatę płaconą właścicielom niepracujących elektrowni za utrzymanie ich w pogotowiu na wypadek sytuacji, gdyby w systemie elektroenergetycznym brakowało mocy.

„Rzeczpospolita” […]

By |November 12th, 2015|Categories: Dofinansowania OZE, Fotowoltaika|Tags: |0 Comments
17 862 30 98
info@on-eco.pl