Audyt przedsiębiorstwa

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu współpracy pomiędzy On Sp z o.o. a Instytutem Energetyki (IEn) z Warszawy w zakresie opracowywania audytów przedsiębiorstw w ramach Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

on_logofull-colorsmallOn Sp z o.o. powstała w 2008 r. w wyniku połączenia wieloletniego doświadczenia oraz umiejętności i wiedzy w zakresie inteligentnych systemów zarządzania energią oraz odnawialnych źródeł energii.
Misją Spółki jest promowanie „zielonej energii” jako pro-ekologicznej alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii oraz wdrażanie rozwiązań efektywnych energetycznie. Poprzez badania naukowe prowadzone wspólnie z jednostkami naukowymi oraz prace rozwojowe, zwłaszcza w zakresie energetyki odnawialnej spółka On podejmuje starania wdrożenia nowatorskich i innowacyjnych technologii adresowanych zarówno dla rynku komercyjnego, jak i sektora publicznego, organizacji humanitarnych oraz zastosowań indywidualnych. Działalność firmy obejmuje skoncentrowane działania w branży energetycznej w zakresie optymalizacji napięcia, służące poprawie efektywności energetycznej z wykorzystaniem innowacyjnej i unikalnej technologii redukcji zużycia energii elektrycznej.

 

ienInstytut Energetyki (IEn) powołany w 1953 r. jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w obszarze technologii energetycznych. Jest to nowoczesny ośrodek naukowy i badawczo-rozwojowy podlegający Ministerstwu Energii. Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora energetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe w kierunku rozwoju nowych technologii generacji, przemysłu i dystrybucji energii.
Misją instytutu jest poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i systemowych oraz tworzenie innowacyjnych produktów i usług energetycznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy oraz minimalizacji negatywnego wpływu energetyki na środowisko.

Zespół ekspertów:
 
Koordynator zespołu: Dr inż. nauk technicznych, specjalista w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej: modelowanie, analiza drgań i stabilność ruchu układów mechanicznych. Wnioskodawca i koordynator projektów europejskich. Znajomość języka angielskiego.
 
Koordynator projektu: Mgr inż. technolog materiałów, specjalista w zakresie audytów efektywności energetycznej przedsiębiorstw min. w branży przetwórczej oraz produkcji artykułów spożywczych, koordynator projektów energetyki odnawialnej. Znajomość języka angielskiego.
 
Członek zespołu: Inż. mechanik, specjalista w zakresie poprawy efektywności spalania paliw w kotłach energetycznych, aspektów ochrony środowiska podczas procesu spalania oraz diagnostyki optymalizacyjnej komór spalania i urządzeń pomocniczych. Autor i współautor 31 publikacji w czasopismach naukowo – technicznych. Autor i współautor 16 patentów i wzorów użytkowych. Doświadczenie w kierownictwie zespołami wdrażającymi nowe rozwiązania instalacji paleniskowych (głownie o niskiej emisji NOc) w wielu polskich i zagranicznych elektrowniach i elektrociepłowniach.
 
Członek zespołu: Mgr inż., przygotowywanie i wykonywanie badań urządzeń elektroenergetycznych oraz opracowywanie wyników badań. Specjalizacja w dziedzinie osprzętu kablowego.
 
Członek zespołu: Mgr inż. specjalista ds. oceny wyrobów, konstruktor przekładników prądowych, kierownik produkcji aparatury probierczej. Świadectwo kwalifikacyjne SEP.
 
Członek zespołu: Mgr inż. elektryk, projektowanie, konfigurowanie, uruchamianie
i badanie układów automatyki zabezpieczeniowej jednostek wytwórczych oraz elementów sieci WN, SN oraz sieci przemysłowych. Badania laboratoryjne urządzeń zabezpieczeniowych. Prace koncepcyjne, analityczne oraz obliczenia zwarciowe dotyczące układów zabezpieczeniowych jednostek wytwórczych, sieci przemysłowych, rozdzielczych i przesyłowych. Analizy awarii oraz badania symulacyjne, świadectwo kwalifikacyjne SEP.
 
Członek zespołu: Inż. elektryk, prace koncepcyjne dotyczące zabezpieczeń obiektów, wykonywanie obliczeń zwarciowych na potrzeby doboru nastawień zabezpieczeń, ekspertyzy stanu sieci (dotyczące zabezpieczeń, aparatury, obliczenia zwarciowe), projekty zabezpieczeń w elektrowniach i zakładach przemysłowych, testy urządzeń zabezpieczeniowych w laboratorium i na obiekcie, uruchomienia systemów zabezpieczeń dla generatorów i bloków GT, świadectwo kwalifikacyjne SEP.
 
Członek zespołu: Mgr inż., projektowanie instalacji przemysłowych, zmiany przeznaczenia budynków, nadzory inwestorskie nad budową budynków i instalacji, obliczenia zapotrzebowania mocy instalacji, eksploatacja urządzeń przemysłowych, utrzymanie i eksploatacja budynków. Uprawnienia elektryczne i gazowe. Dyplom motorzysty okręgowego, świadectwo kwalifikacyjne SEP. Znajomość języka angielskiego.
 
Członek zespołu: Dr inż., prowadzenie badań eksperymentalnych z ogniwami paliwowymi SOFC, obliczenia, projektowanie, budowa i testy układów energetycznych wytwarzających energię elektryczną i ciepło, pracujących głównie na bazie ogniw paliwowych SOFC, znajomość zasad projektowania i eksploatacji infrastruktury technicznej wraz z instalacjami doprowadzania gazów technicznych. Analizy procesów cieplno – przepływowych z wykorzystaniem narzędzi komputerowych, w szczególności numerycznej mechaniki płynów CFD, świadectwo kwalifikacyjne SEP. Znajomość języka angielskiego.
 
Członek zespołu: Inż., wykonywanie badań stacji transformatorowych, transformatorów, rozdzielnic, przekładników i innych urządzeń dla potrzeb sektora elektroenergetycznego, synchronizacja bloków energetycznych z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, świadectwo kwalifikacyjne SEP.
 
Członek zespołu: Mgr inż., pomiary związane ze spalaniem paliw pyłowych w skali przemysłowej
i laboratoryjnej (pomiary temperatur, składu spalin, osadzania popiołów/żużlowania, stabilności spalania). Współautor kilkunastu publikacji w czasopismach naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych. świadectwo kwalifikacyjne SEP.
 
Członek zespołu: Inż., świadectwo kwalifikacyjne SEP;
 
Członek zespołu: Mgr inż., nadzory nad remontami wirnika generatora, tłumaczenia ekspertyz na język angielski, przeprowadzanie pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń stojanów i wirników, pomiary intensywności wyładowań niezupełnych na hydro i turbogeneratorach, świadectwo kwalifikacyjne SEP; uprawnienia SIMP.
 

Obszary audytowane:

• audyty energetyczne budynków przemysłowych;
• audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych;
• audyty energetyczne źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu;
• audyty energetyczne procesów technologicznych;
• audyty elektroenergetyczne – optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach
i wewnętrznych sieciach przesyłowych;

Usługa wykonania audytu przedsiębiorstwa:

Kontakt:
tel: 17 862 30 98
@: audyt@on-eco.pl

FAQ

Kogo obowiązuje wymóg przeprowadzania audytu efektywności energetycznej?
O audycie efektywności energetycznej:
Czym jest efektywność energetyczna?
Na czym polega poprawa efektywności energetycznej?
W jaki sposób można poprawić efektywność energetyczną?
Jakie są cele audytu efektywności energetycznej?
Kto może wykonać audyt efektywności energetycznej?
Rodzaje audytów efektywności energetycznej:
Co powinien zawierać audyt efektywności energetycznej?
Jakie korzyści można uzyskać po wykonaniu audytu efektywności energetycznej?
Jak otrzymać „biały certyfikat”?