Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Kontakt


Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image


Zarabiaj na fotowoltaice

Jak zarabiać na fotowoltaice? Po wejściu ustawy OZE całkowicie nowego znaczenia nabiorą mikroinstalacje.

Co to jest mikroinstalacja?

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii np. fotowoltaiki o mocy znamionowej do 40 kW. Wejście ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii pozwoli osobom fizycznym na wytwarzanie energii bez konieczności uzyskania koncesji na produkcję i sprzedaż.

Ponadto osoba fizyczna nie będzie miała obowiązku utworzenia działalności gospodarczej by móc sprzedawać wytworzoną energię oraz będzie zwolniona z opłaty za przyłączenie do sieci.

diagram_polish

Jak na tym zarobić?

Sprzedaż energii będzie możliwa poprzez podpisanie umowy z zakładem energetycznym, na czas określony, prawdopodobnie 15 lat po stawce określonej w ustawie.

Wejście ustawy zaplanowane jest na 2014 rok.

Czy to się opłaca?

Biorąc pod uwagę obecne ceny fotowoltaiki oraz proponowany system wsparcia średni okres zwrotu z inwestycji wyniesie ok. 5 lat.

Przykładowo, mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 5kW w przeciągu roku wyprodukuje ok. 5000 kWh, co oznacza roczny zysk w wysokości ok. 5000 zł. Fakt, że umowa z zakładem energetycznym podpisywana będzie na kilkanaście lat, a stawka za 1 kWh będzie zagwarantowana w umowie, czyni inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną bardzo opłacalną.

Zatem gdzie jest haczyk?

Nigdzie. Umowa z zakładem energetycznym podpisywana będzie na kilkanaście lat, a podczas jej trwania zakład ma OBOWIĄZEK zakupu energii od nas po stawce zagwarantowanej w umowie.

Co więcej, żywotność instalacji fotowoltaicznej wynosi ok. 25 lat, natomiast gwarancja na podzespoły wynosi min. 10 lat.

Jak zaplanować inwestycję?

W celu opracowania wstępnych założeń i wyceny instalacji zapraszamy do kontaktu z działem technicznym On.

Najważniejszym elementem początkowego etapu inwestycji jest złożenie wniosku o przyłączenie do sieci i uzyskanie warunków przyłączenia.

Skontaktuj się z nami już dziś! Złóż wniosek o przyłączenie do sieci i zacznij zarabiać.